DMCA.com Protection Status
連絡する

Contact us

EURORACKメカニカル合資会社

本社住所:
Address: 5/3 Doan Thi Diem Street, Ward 1, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Tel: +84 938 520 379 - (028) 39 953 088
Fax: (028) 39 955 911
Your Email: info@eurorack.vn
Website: www.eurorack.vn
駐在員事務所:
Address: Phu Phong Town, Tay Son District, Binh Dinh Province
Tel: +84 938 520 379 - (028) 39 953 088
Fax: (028) 39 955 911
Your Email: info@eurorack.vn
Website: www.eurorack.vn

HOTLINE: +84 938 520 379

工場1
住所: Phu My Hamlet, Phu Hoa Dong Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
面積:10,000 m2
工場2
住所: Phu Phong Town, Tay Son District, Binh Dinh Province
面積: 8,000 m2
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến đóng góp / phản hồi của bạn. Xin cám ơn!
security code