Lĩnh vực

Dược phẩm

DƯỢC PHẨM

 

Kho lưu trữ dược phẩm cần được đầu tư đủ tiêu chuẩn, để đảm bảo thuốc được bảo quản đúng cách, an toàn. Quá trình quản lý - giám sát tồn kho hiệu quả, hoạt động xuất đơn hàng đơn giản, nhanh chóng nhất có thể.

Để đạt được điều đó, bạn một hệ thống bao gồm các khu vực được phân công và nhiệm vụ cụ thể, và quy trình làm việc hiệu quả.

 

1. CÁC KHU VỰC TRONG KHO DƯỢC PHẨM

- Khu vực 1: lưu trữ Pallet dược phẩm. Khu vực này lưu trữ những dược phẩm đồng nhất trên mỗi Pallet, áp dụng đối với những kho dược phẩm lớn.

- Khu vực 2: lưu trữ dược phẩm riêng lẻ. Các thùng Carton dược phẩm được chất lên kệ theo trình tự hợp lý, theo chủng loại để nhân viên dễ dàng nhận biết và chuyển sang khu vực ra đơn hàng.

- Khu vực 3: ra đơn hàng. Các thùng Carton dược phẩm được di chuyển đến khu vực đóng gói và chuyển đến điểm tập kết.

Mô tả một kho dược phẩm Thiên Minh

 

2. CÁC LOẠI KỆ THƯỜNG SỬ DỤNG

- Đối với khu vực 1: Đáp ứng nhu cầu lưu trữ Pallet hàng hóa với số lượng nhiều, kèm theo khả năng tiếp cận và chọn lọc tốt. Kệ Selective và Kệ Double Deep

- Đối với khu vực 2: Lưu trữ các thùng Carton chứa dược phẩm, bạn có thể sử dụng Kệ Medium, Kệ Thép V để lưu trữ hoặc kệ Carton Flow để di chuyển hàng hóa đến vị trí xuất đơn hàng.

- Đối với vị trí 3: Nơi lưu trữ các đơn hàng chuẩn bị xuất đi, thể sử dụng kệ Medium và Kệ Thép V lưu trữ. Kệ Carton Flow để di chuyển hàng hóa đến vị trí xuất đi.

Vị trí 2 và 3 có khác nhau về nhiệm vụ nhưng có cùng chức năng là lưu trữ và vận chuyển các thùng carton dược phẩm đến vị trí cần thiết. Nên chúng sử dụng loại kệ giống nhau, nhưng khu vực và đảm nhiệm chức năng khác nhau.

 

Sẽ rất hoàn hảo nếu bạn sử dụng hệ thống sàn công nghiệp cho hệ thống kho lưu trữ dược phẩm của bạn. Nó đem lại cho bạn không gian lưu trữ gấp đôi các hệ thống khác, quá trìn quản lý vô cùng dễ dàng và nhanh chóng.

 

Ý kiến của bạn

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Nhiều thương hiệu lớn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm kệ của EURORACK