Tin tức

Lợi nhuận gộp là gì? So sánh Lợi nhuận gộp & Lợi nhuận ròng

16:50 PM, 15/09/2021

MỤC LỤC NỘI DUNG (Bấm để xem nhanh)

 

      I. Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (Tiếng Anh: Gross Profit) là phần giá trị chênh lệch sau khi khấu trừ giữa chi phí sản xuất sản phẩm và doanh thu bán ra thị trường. Nói cách khác, Lợi nhuận gộp chính là phần lãi thu được sau khi ta lấy doanh thu trừ đi giá vốn mặt hàng đã bán của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp thường được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đang quản lý lao động và vật tư trong sản xuất.

loi-nhuan-gop-la-gi.jpgLợi nhuận gộp là gì?

 

          II. Tính Lợi nhuận gộp đem lại lợi ích gì?

Thông qua Lợi nhuận gộp, doanh nghiệp xác định được lãi suất cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khi sử dụng các nguồn lực như:

  • Chi phí mua nguyên liệu
  • Phí nhập kho
  • Phí vận chuyển chế phẩm
  • Chi phí bán hàng
  • Các khoản phí hao mòn khác

Theo lẽ thông thường, Lợi nhuận gộp không được tính trên các khoản chi phí cố định bao gồm: tiền thuê kho xưởng, mặt bằng kinh doanh; phí hao mòn máy móc…

Tìm hiểu Hệ số biên Lợi nhuận gộp

Hệ số biên Lợi nhuận gộp phản ánh "sức khoẻ" tài chính cho biết mỗi đồng doanh nghiệp thu về tạo ra bao nhiêu giá trị thu nhập. Nhờ vậy chủ đầu tư nắm bắt chính xác tình hình kinh doanh của mình trong từng thời điểm tài chính nhất định từ đó đề xuất, đưa ra các chiến lược kinh doanh thích hợp.

cach-tinh-loi-nhuan-gop.jpgHướng dẫn cách tính Lợi nhuận gộp cực đơn giản

 

          III. Công thức tính Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vì thế cách tính chính xác lợi nhuận gộp cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều chủ đầu tư:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Thông qua công thức trên có thể thấy, giá vốn hàng hoá tỉ lệ nghịch với Lợi nhuận gộp. Cụ thể giá vốn hàng bán càng tăng Lợi nhuận gộp càng giảm.

Giá vốn là toàn bộ chi phí để tạo ra một sản phẩm, bao gồm: giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Trên từng điểm thời gian, quy mô sản xuất nhất định, giá vốn bỏ ra của doanh nghiệp khác nhau.

          IV. Công thức tính Lợi nhuận ròng

Trong một số trường hợp thay vì tính Lợi nhuận gộp để đánh giá chính xác hiệu suất kinh doanh, doanh nghiệp chủ động đo lường kết quả kinh doanh dựa trên Lợi nhuận ròng – mức chênh lệch sau khi lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán.

Lợi nhuận ròng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Hệ số biên lợi nhuận ròng (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Trong đó: Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ như: thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hay các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá, khoản lỗ do hàng bán bị trả lại... Doanh thu thuần được tính dựa trên công thức:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - (Chiết khấu khách hàng + Lãi + Phụ cấp)

phan-biet-loi-nhuan-rong-va-loi-nhuan-gop.jpgPhân biệt giữa Lợi nhuận ròng & Lợi nhuận gộp

 

>>> Tham khảo chi tiết: Cách tính Lợi nhuận gộp

 

          V. So sánh Lợi nhuận gộp & Lợi nhuận ròng

 

     1. Giống nhau

Dù là Báo cáo Lợi nhuận gộp hay Lợi nhuận ròng đều nhằm mục đích phán ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm tài chính nhất định.

     2. Khác nhau

 

Chỉ tiêu

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận ròng
Khái niệm Là phần chênh lệch sau khi lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng hoá

Là phần chênh lệch sau khi lấy doanh thu trừ đi tất cả chi phí sản xuất hàng hoá

Ý nghĩa

Ước tính sơ bộ về lợi nhuận của công ty

Phản ánh chính xác thu nhập thực tế

Lợi thế

Hữu ích trong việc kiểm soát chi phí

Hữu ích trong việc cân bằng giữa doanh thu và chi phí, từ đó tối ưu dòng tiền thu về

 

Bản chất của Lợi nhuận gộp chỉ là giá trị hàng hóa bán ra đã trừ đi chi phí sản phẩm. Tuy có ý nghĩa hết sức to lớn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng nếu dùng Lợi nhuận gộp để đánh giá hiệu quả kinh doanh lâu dài, công ty sẽ dễ mắc nhiều sai lầm. Bởi trong một số trường hợp Lợi nhuận gộp tăng lên nhưng Hệ số biên Lợi nhuận gộp lại giảm đi, do đó không thể nói mô hình kinh doanh đó là hiệu quả.

Ý kiến của bạn
DMCA.com Protection Status