Chính sách quy định

Chấp thuận các điều kiện sử dụng

Khi sử dụng website của Eurorack, khách hàng đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Liên kết đến website khác

Website có thể có các liên kết đến các trang web khác. Các trang liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Eurorack và Eurorack không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang liên kết nào.

Liên kết từ website khác

Khách hàng có thể liên kết đến trang web của chúng tôi nếu việc đó không gây tổn hại đến danh tiếng của Eurorack. Chúng tôi có quyền yêu cầu khách hàng xóa liên kết nếu nhận thấy chúng gây hại cho công ty.

Chính sách bảo mật

Vui lòng xem chính sách bảo mật thông tin của Eurorack tại Chính sách bảo mật.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên website này thuộc tài sản và sở hữu của Eurorack. Việc sử dụng và trích dẫn không được phép gây thiệt hại cho công ty và chỉ được dùng cho các mục đích cá nhân, phi thương mại.

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin nào gây hại cho công ty hoặc được sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý từ Eurorack, chúng tôi có quyền yêu cầu khách hàng xóa hoặc tiêu hủy tất cả bản sao khách hàng đã thực hiện.

Thay đổi chính sách quy định chung

Eurorack có quyền chỉnh sửa chính sách quy định chung mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các chính sách quy định chung, vui lòng gửi e-mail cho Eurorack theo địa chỉ: info@eurorack.vn