Chính sách bảo mật

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của khách hàng khi tạo tài khoản trên website Eurorack.

Nếu khách hàng đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ của Eurorack, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, vận chuyển và thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.

Trong trường hợp khách hàng liên lạc với nhân viên của Eurorack, thông tin liên lạc của khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Các dữ liệu này giúp Eurorack cung cấp nội dung về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng khách hàng cụ thể, hỗ trợ mua sản phẩm, ghi nhận các phản hồi và giải đáp thắc mắc.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Trong mọi trường hợp khác, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên hệ thống của Eurorack.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

Các bộ phận nội bộ của Eurorack có liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, thông tin của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Eurorack cam kết rằng những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Chúng tui sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được lưu giữ bí mật.

Thay đổi chính sách bảo mật

Eurorack có quyền chỉnh sửa chính sách bảo mật mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, vui lòng gửi e-mail cho Eurorack theo địa chỉ: info@eurorack.vn