Tin tức

Tư vấn Thiết kế và cung cấp hệ thống kệ chứa hàng cho kho vải và kho nguyên liệu

08:51 AM, 26/12/2018

Ngày 29/11/2014, Eurorack được CÔNG TY TNHH POONG IN VINA chọn là nhà thầu : Tư vấn Thiết kế và cung cấp hệ thống kệ chứa hàng cho kho vải và kho nguyên liệu của Công ty may mặc Poong In Vina

Ngày 29/11/2014, Eurorack được CÔNG TY TNHH POONG IN VINA chọn là nhà thầu : Tư vấn Thiết kế và cung cấp hệ thống kệ chứa hàng cho kho vải và kho nguyên liệu của Công ty may mặc Poong In Vina

Kệ selective pallet: loại nặng, kệ có 04 tầng , kệ cao 4m, tải trọng thiết kế 2000 kg/tầng, tổng cộng 32 dãy.

Kệ trung tải lót ván ép: kệ có 05 tầng, kệ cao 3m, tải trọng thiết kế 800 kg/tầng, tổng cộng 72 dãy.

Ý kiến của bạn